Ledamoter
Shetelig  h221

Haakon Shetelig


f. 24.6.1877   d. 22.7.1955

Arkeolog, professor vid historisk-antikvariska avdelningen vid Bergens Museum.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.4.1915 (nr 131)

Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 129)


Bibliografiska uppgifter


NBL2.

H. Arbman, [nekr.] i VSLÅ 1955, s. 129–134;
J. Komber, Det arkeologiske grunnsynet til Anton Wilhelm Brøgger og H. S.: karakteristikk med utgangspunkt i bøkene ’Det norske folk i oldtiden’ (1925) og ’Norges forhistorie’ (1925) (Viking 50, 1987, s. 23–35);
B. Nerman, [nekr.] i KVHAAÅ 1956, s. 64–71;
K. Shetelig Hovland, H. S.: Arkeologen og mennesket (1995).