Ledamoter
Nikander  j.g.220

Johan Gabriel Nikander


f. 21.5.1884   d. 31.12.1959

Professor i nordisk kulturhistoria och folklivsforskning vid Åbo Akademi.


Utländsk ledamot
- Invald 2.5.1944 (nr 128)


Bibliografiska uppgifter


Bibliografier av M. Holmberg, för tiden intill 1934 i festskriften från detta år, och för 1934–1954 i festskriften från det senare året.

Suomen kansallisbiografia.

S. Erixon, [nekr.] i KVHAAÅ 1960, s. 70–78;
J. Gardberg, Den unge G. N. (1963);
O. Nikula, [nekr.] i HTF 45 (1960), s. 1–6.

Festskrifter:
Kulturhistoria och folklivsforskning. Festskrift tillägnad G. N. 21/5 1934, red. S. Andersson (1934);
Kulturhistoriska axplock tillägnade G. N. 21 maj 1954, red. C-R. Gardberg (1954).