Ledamoter
Wace  a.j.212

Alan John Bayard Wace


f. 13.7.1879   d. 9.11.1957

Direktör för British School of Archaeology i Aten, senare professor i klassisk arkeologi i Cambridge, sist professor i Alexandria.


Utländsk ledamot
- Invald 5.9.1939 (nr 120)


Bibliografiska uppgifter


Bibliografi i den honom tillägnade The annual of the British school at Athens 46 (1951).

ODNB. Who was Who, vol. 5, 1951–1960 (2nd ed., 1964), s. 1123.

S. Hood, [nekr.] i Gnomon 30 (1958), s. 158 f.

Festskrift:
Tillägnades, för att fira hans 50-åriga verksamhet inom arkeologin, The annual of the British school at Athens 46 (1951).