Ledamoter
Jespersen  j.211

Jens Otto Harry Jespersen


f. 16.7.1860   d. 30.4.1943

Professor i engelska språket och litteraturen i Köpenhamn; fonetiker, grammatiker, läroboksförfattare.


Utländsk ledamot
- Invald 7.3.1939 (nr 119)


Bibliografiska uppgifter


Memoarer: En sprogmands levned (1938).

DBL3. C. Henriksen i LG, s. 475 f.