Ledamoter
Castr%c3%a9n  g.210

Gunnar Castrén


f. 27.12.1878   d. 4.11.1959

Professor, litteraturhistoriker; Helsingfors.


Utländsk ledamot
- Invald 7.3.1939 (nr 118)


Bibliografiska uppgifter


Suomen kansallisbiografia.

P. O. Barck, G. C. och Fredrik Böök (HLS, 53, 1978, s. 249–287);
O. Enckell, G. C. (Ord och bild 48, 1939);
—, G. C.: minnestal hållet vid Finska vetenskaps-societetens sammanträde den 17 april 1961 (Societas scientiarum Fennica, Årsbok 39:3, 1962);
H. Olsson, [nekr.] i KVHAAÅ 1960, s. 66–70.

Festskrift:
Festskrift tillägnad G. C. den 27 december 1938, red. E. Hasselblatt m.fl. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 271, 1938).