Ledamoter
Munthe af m.204

Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne


f. 3.1.1892   d. 3.3.1978

Professor i jämförande språkvetenskap med sanskrit i Göteborg, senare i indiskt språk och litteratur i Oslo.


Utländsk ledamot
- Invald 7.3.1939 (nr 117)


Bibliografiska uppgifter


Papper i Nationalbiblioteket, Oslo.
Bibliografi intill 1941 i GHM 1916–1941, nedan.

NBL2. GHM 1916–1941 (1942). BSOAS 49:2 (1986) s. 432.