Ledamoter
Tallgren  m205

Aarne Michaël Tallgren


f. 8.2.1885   d. 12.4.1945

Professor i arkeologi i Tartu, senare Helsingfors; arbetade främst i Ryssland och Sibirien.


Utländsk ledamot
- Invald 3.3.1936 (nr 116)


Bibliografiska uppgifter

En del om hans syn på sitt arbete (och situationen för arkeologin i Sovjetunionen) framkommer i ett par egna arbeten: Archaeological Studies in Soviet Russia (Eurasia Septentrionalis Antiqua 10, 1936), och The Method of Prehistoric Archeology (Antiquity 11, 1937, s. 152–161). Se vidare Karlenby, nedan a.a.

Suomen kansallisbiografia.

L. Karlenby, A. M. T. – ett livsverk i politikens skugga (föredrag vid konferensen Nordic Theoretical Archaeology Group VII, 2003, under utgivning);
B. Nerman, [nekr.] i Fornvännen 1945.