Ledamoter
Olsen  m199

Magnus Bernhard Olsen


f. 28.11.1878   d. 16.1.1963

Professor i fornnorska och fornisländska i Oslo, utgivare av runinskrifter.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 7.2.1911 (nr 126)

Utländsk ledamot
- Invald 10.5.1921 (nr 107)


Bibliografiska uppgifter


NBL2. E. Fjeld Halvorsen i LG, s. 679 f., dens., i Hoops RGA 22 (2003), s. 97–100.

A. Holtsmark, [nekr.] i ANF 79 (1964), s. 256–261;
B. Karlgren, [nekr.] i KVHAAÅ 1963, s. 59 ff.;
K. G. Ljunggren, M. O. och Didrik Arup Seip (VSLÅ 1964, s. 115–123).