Ledamoter
Erslev  k198

Kristian Sophus August Erslev


f. 28.12.1852   d. 20.6.1930

Historiker, riksarkivarie; Köpenhamn.


Utländsk ledamot
- Invald 8.10.1918 (nr 106)


Bibliografiska uppgifter


DBL. J. C. Manniche i Boia, GHMA, s. 163–165.

P. Bagge, Om historieforskningens videnskabelige karakter. Nogle bemærkninger i anledning af Kr. Erslevs skrift ’Historieskrivning’ (Historisk Tidsskrift 10:5, 1940, s. 355–384);
—, Dr. Leo Tandrup og Kr. Erslevs afhandling ’historieskrivning’ (Historisk Tidsskrift 80, 1980, s. 452–457);
H. Christensen, Erslev, positivismen og synthesen (Historie [Danmark] 15, 1985, s. 641–654);
I. Floto, De senaste års danske historiografiske debat (Scandia 47, 1981, s. 245–254);
H. Kargaard Thomsen, Arkivernes initiativer ved den store retsplejereform af 1916/19 (Arkiv [København] 12:4, 1989 s. 225–250);
J. C. Manniche, Den Radikale Historikertradition (1981);
M. Rüdiger, Paradigmeteori og traditionskritik (Historisk Tidsskrift 83, 1983, s. 119–135);
L. Tandrup, Ravn: en beretning om K. E:s udvikling som menneske, historieforsker og historieskriver og om hans syn på historien og dens værdi indtil 1912, 2 vol. (1979);
J. H. Tiemroth, Erslev-Arup-Christensen: et forsøg på strukturering af en tradition i dansk historieskrivning i det 20. århundrede (1978).

Festskrift:
Festskrift til Kristian Erslev fra danske historikere (1927).