Ledamoter
Hackman  a.l.195

Alfred Leopold Fredrik Hackman


f. 14.10.1864   d. 16.1.1942

Museiman, tit. professor, arkeolog; Helsingfors.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.11.1906 (nr 118)

Utländsk ledamot
- Invald 7.12.1915 (nr 103)


Bibliografiska uppgifter


E. Kivikoski, [nekr.] i Finskt museum 1942, s. 1–7.

Festskrift: 

Excavationes et studia. Opuscula in honorem A. H. 14.10.1934. (Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja – Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XL. Redigeranda curaverant: C. A. Nordman, E. Kivikoski, 1934).