Ledamoter
Beltz  r.194

Robert Beltz


f. 14.3.1854   d. 19.5.1942

Gymnasielärare i Schwerin, arkeolog, chef för arkeologiska avdelningen vid museet i Schwerin.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.11.1906 (nr 119)

Utländsk ledamot
- Invald 6.4.1915 (nr 102)


Bibliografiska uppgifter

NDB.

C. Holtorf, Monumental past: interpreting the meanings of ancient monuments in later prehistoric Mecklenburg-Vorpommern (Germany), diss. Univ. of Wales, Lampeter, 1998 (tillgänglig som hypertext http://citd.scar.utoronto.ca/CITDPress/holtorf/0.1.html).