Ledamoter
Orsi  p188

Paolo Orsi


f. 18.10.1859   d. 1935 (8.9 el. 8.11)

Professor, arkeolog, museidirektör i Syracusa.


Utländsk ledamot
- Invald 4.1.1910 (nr 96)


Bibliografiska uppgifter


Bibliografi i minnesskriften från 1936 (se nedan). 

E. Arias, Zanotti Bianco e P. O. (Nuova antologia 563:2174, 1990: apr./giugno, 395);
L. Curtius, [nekr.] i Gnomon 12 (1936), s. 174–176;
[Nekr.] i Nouvelles archéologiques et Correspondance, Revue archéologique ser. 6, 7 (1936) s. 110;
R. Leighton, P. O. (1859–1935) and the prehistory of Sicily (Antiquity 60:228, 1986: Mar., 15).

Minnesskrift:
P. O., 1859–1935, a cura U. Zanotti-Bianco (1935), innehåller flera artiklar av olika forskare berörande olika aspekter av O:s verksamhet.