Ledamoter
Secher  va186

Vilhelm Adolf Secher


f. 17.8.1851   d. 8.9.1918

Riksarkivarie, rättshistoriker; Köpenhamn.


Utländsk ledamot
- Invald 5.10.1909 (nr 94)


Bibliografiska uppgifter


DBL3.