Ledamoter
Schybergson  mg176

Magnus Gottfrid Schybergson


f. 26.11.1851   d. 6.12.1925

Professor, historiker; Helsingfors.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1894 (nr 104)

Utländsk ledamot
- Invald 2.12.1902 (nr 90)


Bibliografiska uppgifter

Suomen kansallisbiografia (2003–2007).

C. M. Schybergson, M. G. S. (1956).

Festskrift:
Historiska uppsatser tillegnade M. G. S. på hans sextioårsdag den 26 november 1911 (red. Svenska litteratursällskapet i Finland, 1911).