Ledamoter
Larsgunnar   version 2

Lars-Gunnar Larsson


f. 9.12.1947

Professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 7.3.2000 (nr 452)