Ledamoter
Estlander  cg169

Carl Gustaf Estlander


f. 31.1.1834   d. 28.8.1910

Professor, litteratur- och konsthistoriker; Helsingfors.


Utländsk ledamot
- Invald 6.3.1894 (nr 77)


Bibliografiska uppgifter


Arkiv i Vasa landskapsarkiv och i Svenska litteratursällskapet, Helsingfors.

Suomen kansallisbiografia. Biografiskt lexikon för Finland, vol. 2.