Ledamoter
Schliemann  h163

Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann


f. 6.1.1822   d. 26.12.1890

Affärsman i S:t Petersburg, senare arkeolog, från 1880 bosatt i Aten; identifierade Troja och Mykene och påbörjade utgrävningarna där.


Utländsk ledamot
- Invald 5.11.1889 (nr 71)


Bibliografiska uppgifter


DBE 8, s. 677.

Papper, bl. a. resedagböcker, en omfattande samling (ca 34 000) mottagna brev, kopieböcker och vissa originalbrev från S., i Gennadios-biblioteket, Aten. D. F. Easton, The Schliemann Papers (Annual of the British School of Archaeology 77, 1982, s. 93–110).

D. F. Easton, Schliemann’s excavations at Troia 1870–1873 (2002);
D. A. Traill, Schliemann of Troy. Treasure and deceit (1995).