Ledamoter
Herbst  c162

Christian Frederik Herbst


f. 7.4.1818   d. 1911

Museidirektör, konferensråd, forn- och myntforskare; Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 16.10.1866 (nr 72)

Utländsk ledamot
- Invald 5.11.1889 (nr 70)


Bibliografiska uppgifter


DBL3.