Ledamoter
Landgren  b

Bengt Landgren


f. 10.5.1942   d. 2.1.2012

Professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 7.1.1997 (nr 442)


Vice Sekreterare 2002-2012

Bibliografiska uppgifter

Efterlämnade papper i UUB.
Bibliografi i festskriften nedan: Bibliografi över Bengt Landgrens vetenskapliga arbeten 1968-2000, s. 411-416.

T. Stenström, [nekr.] i KVHAAÅ 2012, s. 33-40.

Nekr. i DN 3/2 2012 av S. Danius & H. Möller.

Festskrift: 
Till 60-årsdagen: Poetiska världar, 33 studier tillägnade Bengt Landgren, red. H. Möller, Otto Fischer … (2002).