Ledamoter
Runeberg  j147

Johan Ludvig Runeberg


f. 5.2.1804   d. 6.5.1877

Lektor, tit. professor, skald, författare; Borgå.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.12.1851 (nr 54)

Utländsk ledamot
- Invald 12.4.1870 (nr 55)


Bibliografiska uppgifter

Hans Samlade skrifter är sedan 1933 under utgivning av Svenska Litteratursällskapet i Finland. 

Suomen kansallisbiografia. Biografiskt lexikon för Finland, vol 2.

S. Belfrage, J. L. R. i sin religiösa utveckling (1917);
E. Brydolf, Sverige och Runeberg 1830–1848 (1943);
—, Sverige och Runeberg 1849–1863 (1966);
K-A. Brändström, ”Fattigt är Finland …”: den unge Runeberg som epiker och folklivsskildrare (1977);
A. Forslin, Runeberg i musiken (1958);
P. Forssell, Författarna, förläggarna och forskarna: J. L. Runeberg och utgivningshistorien i Sverige och Finland (2009);
R. Hedvall, Runebergs poetiska stil (1915);
M. Hirn, Runeberg i bild (1954);
 Y. Hirn, Runebergskulten (1935);
M. Klinge, Runebergs två fosterland (1983);
—, Den politiske Runeberg (2004);
 J. E. Strömborg, Biografiska anteckningar om J. L. R. (5 vol., 1880–1927);
W. Söderhjelm, J. L. R: hans lif och hans diktning, vol. 1–2 (1904–06);
G. Tideström, Runeberg som estetiker (1941);
L. Viljanen, Runeberg och hans diktning (2 vol., 1947–69);
J. Wrede, Jag såg ett folk: Runeberg, Färnrik Stål och nationen (1988);
—, Världen enligt Runeberg: en biografisk och idéhistorisk studie (2005).

Minnesskrifter:
HLS 79, red. P. Forssell & J. Strömberg (2004, minnesskrift i anledning av 200-årsminnet av R:s födelse);
J. L. R. 200 år, red. N. Edgren-Henrichson, M. Pettersson & M. Korhonen (2004).