Ledamoter
Lepsius  c146

Carl Richard Lepsius


f. 23.12.1810   d. 10.7.1884

Professor i egyptologi i Berlin, direktör för egyptiska museet i Berlin, överbibliotekarie vid kgl. biblioteket, Geheimer Oberregierungsrat.


Utländsk ledamot
- Invald 27.11.1866 (nr 54)


Bibliografiska uppgifter


Papper i Deutsches Archäologisches Institut, Berlin, och universitetsbiblioteket i Heidelberg.

NDB. F. Kammerzell i LG, s. 563–565.