Ledamoter

Nils Matthias Petersen


f. 24.10.1791   d. 11.5.1862

Professor, språkforskare, historiker, litteraturhistoriker; Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 1.4.1845 (nr 48)

Utländsk ledamot
- Invald 1.4.1862 (nr 51)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.