Ledamoter
Thomsen  c140

Christian Jürgensen Thomsen


f. 29.12.1788   d. 21.5.1865

Konferensråd, museidirektör, forn- och myntforskare; Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 12.12.1826 (nr 5)

Utländsk ledamot
- Invald 1.6.1858 (nr 47)


Bibliografiska uppgifter


DBL3. J. Ovesen i IDA, s. 696. Hoops RGA (under utg.).

B. Hildebrand, C. J. T. och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837, 1–2 (KVHAA Handl. 44:1–2, 1937–38);
J. Street-Jensen, C J. T. und Ludwig Lindenschmit: eine Gelehrtenkorrespondenz aus der Frühzeit der Altertumskunde (1853–1864). Beiträge zur Forschungsgeschichte (Römisch-germanisches Zentralmuseum. Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte, Monographien, 6, 1985).

Till 200-årsminnet av hans födelsedag 1988 utgavs Aarbøger for Nordisk oldkyndighed og historie 1988 (1988) som ett temanummer med titeln C. J. T.: 1788–29. december – 1988, innehållande en rad uppsatser om T.