Ledamoter
Pertz  g138

Georg Heinrich Jakob Pertz


f. 28.3.1795   d. 7.10.1876

K. överbibliotekarie, tit. Geheimer Oberregierungsrat, historiker; utgivare av Monumenta Germaniae historica.


Utländsk ledamot
- Invald 5.4.1853 (nr 45)


Bibliografiska uppgifter


Papper i Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin.

NDB.