Ledamoter
Molbech993

Christian Molbech


f. 8.10.1783   d. 23.6.1857

Professor, historiker, språkforskare; Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.1.1839 (nr 25)

Utländsk ledamot
- Invald 5.4.1853 (nr 44)


Bibliografiska uppgifter


C. M:s Brevveksling med svenske Forfattere og Videnskabsmaend, utg. M. Borup, 1–3 (1956);
Kamma Rahbeks brevveksling med C. M., [udgivet af] K. Dreyer, 1–3, (Danish humanist texts and studies, 6, 1993–1994);
[Molbech:] Resa i Sverige 1812 och 1813: femtonde brefvet: Dagsnäs i Vestergöthland. Med efterskrift av W. Ängermark (Västgötalitteratur 2000, s. 45–57).

DBL3.