Ledamoter
Dahlmann992

Friedrich Christoph Dahlmann


f. 13.5.1785   d. 5.12.1860

Professor i tysk historia och statsvetenskaperna i Bonn.


Utländsk ledamot
- Invald 25.11.1845 (nr 43)


Bibliografiska uppgifter


Papper i Staatsbibliothek zu Berlin, en mindre del i Bundesarchiv, Koblenz.

NDB.