Ledamoter
Grimm  j130

Jacob Ludwig Carl Grimm


f. 4.1.1785   d. 20.9.1863

Jurist, bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Kassel, senare bibliotekarie och professor vid universitetet i Göttingen, sist verksam vid Vetenskapsakademien i Berlin; jämförande språkforskare; tysk lexikograf.


Utländsk ledamot
- Invald 22.11.1842 (nr 37)


Bibliografiska uppgifter

Brödernas papper och arbetsbibliotek befinner sig huvudsakligen och sedan kort efter deras död i Humboldtuniversitetets [dåv. Friedrich-Wilhelms-universitetets] bibliotek i Berlin och i Staatsbibliothek zu Berlin. Biblioteket har rekonstruerats och katalogiserats i Die Bibliothek der Brüder Grimm.
Annotiertes Verzeichnis des festgestellten Bestandes, erarbeitet von L. Denecke und I. Teitge, hrsg. von F. Krause (1989).
Kompletteringar i Brüder Grimm Gedenken, bd. 12 (1997) och Brüder Grimm Gedenken (2003).
Andra papper i Hessisches Staatsarchiv Marburg, Kreismuseum Haldensleben, Bezirk Magdeburg, och Brüder Grimm-Museum, Kassel.
Briefwechsel der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm. Kritische Ausgabe in Einzelbänden, under arbete sedan 1991, med första bandet utgivet 2001.

NDB (både Jacob och Wilhelm G.). Ludwig Denecke i LG, s. 370–372. E. Ebel i Hoops RGA 13 (1999), s. 40–44.

J. Bahr, Das Deutsche Wörterbuch von J. G. und Wilhelm Grimm: Stationen seiner inneren Geschichte (Sprachwissenschaft 9, 1984, s. 387–455);
L. Denecke, J. G. und sein Bruder Wilhelm (1971);
Skriftserie Brüder Grimm Gedenken, [hrsg. von L. Denecke] (1963–).

Utgav, tillsammans med brodern Wilhelm, Deutsches Wörterbuch och Kinder- und Hausmärchen.