Ledamoter
Villemain  a129

Abel François Villemain


f. 9.6.1790   d. 8.5.1870

Historiker och litteraturhistoriker, professor i vältalighet vid universitetet i Paris; pär, undervisningsminister, Franska akademiens ständige sekreterare.


Utländsk ledamot
- Invald 26.10.1841 (nr 36)


Bibliografiska uppgifter

I. Babbitt, The masters of modern French criticism (1923);
G. Vauthier, Villemain 1790–1870, essai sur sa vie, son rôle, ses ouvrages (1913).