Ledamoter
Mionnet  t125

Théodore Edme Mionnet


f. 1770   d. 1842

Numismatiker, intendent vid franska myntkabinettet i Paris.


Utländsk ledamot
- Invald 19.5.1835 (nr 33)


Bibliografiska uppgifter