Ledamoter
Wallenius  j126

Johan Fredrik Wallenius


f. 14.8.1765   d. 12.1.1836

Provinsialläkare i Tavastehus, medicine adjunkt och botanices demonstrator vid Åbo akademi, senare eloquentiæ professor där, tit. kansliråd; klassisk filolog och historiker.


Utländsk ledamot
- Invald 5.3.1833 (nr 32)


Bibliografiska uppgifter


Bibliografi i SLH, I: 2 (1822), s. 80–89, I:4 (1835), s. 192–194;
5 (suppl. 1853), s. 392.

Suomen kansallisbiografia.

T. Talvio, J. F. W. och hans numophylacium (Nulla dies sine linea. Festskrift till Ian Wiséhn (Numismatiska meddelanden, XLI, 2001, s. 175–177).