Ledamoter
Werlauff  e123

Erik Christian Werlauff


f. 2.7.1781   d. 5.6.1871

Professor, överbibliotekarie, historiker; Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1827 (nr 7)

Utländsk ledamot
- Invald 9.2.1830 (nr 30)


Bibliografiska uppgifter


Papper, bl.a. dagbok 1803–1865, i KB, Köpenhamn.

DBL3.

T. Hansen Erslew, AFL, 3:501–510, suppl. 3:581–584.