Ledamoter
Anchillon977

Jean Pierre Frédéric Ancillon

(Johan Peter Friedrich A.)


f. 30.4.1767   d. 19.4.1837

Fransk-reformert präst i Berlin, professor i historia vid krigsakademien där, kgl. historiograf, den blivande Fredrik Wilhelm IV:s informator, utrikesminister.


Utländsk ledamot
- Invald 12.12.1826 (nr 28)


Bibliografiska uppgifter

NDB. Friedrich Wilhelm Bautz i BBKL 1 (1990), sp. 161.