Ledamoter
Marsden972

William Marsden


f. 16.11.1754   d. 6.10.1836

Tjänstgjorde i Ostindiska kompaniet på Sumatra, senare sekreterare i engelska amiralitetet, London; orientalist.


Utländsk ledamot
- Invald 13.8.1823 (nr 23)


Bibliografiska uppgifter

Skänkte sin myntsamling till British Museum, samt papper och bibliotek till King’s College, London, senare delvis överfört till School of Oriental and African Studies;
Vissa handskrifter i British Library.
Självbiografi, utgiven av hans efterlevande maka Elizabeth: A Brief Memoir of the life and writings of the late W. M. … (1838).
Ang. biblioteket, se hans egen Bibliotheca Marsdeniana Philologica et Orientalis: a Catalogue of Books and Manuscripts (1827).
Om handskrifter i M:s samling: Ross, E. Denison, The Manuscripts collected by W. M., with special reference to two copies of Almeida’s ”History of Ethiopia” (BSOAS 2, 1922, s. 513);
H. Hosten, The Marsden MSS. and Indian Mission Bibliography (BSOAS 3, 1923, s. 129–150).
G. Schurhammer, Unpublished Manuscripts of Fr. Fernao de Queiroz S. J. (BSOAS 5, 1929, s. 209–227);
H. A. H. Driessen, Dramatis personae of Society islanders, Cook’s ’Endeavour’ voyage 1769 (Journal of Pacific History 17:4, 1982, s. 227–232).

ODNB.

J. Gonda, W. M. als beoefenaar der taalwetenschap (Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië 98 (1939, s. 517).