Ledamoter
Heeren968

Arnold Hermann Ludwig Heeren


f. 25.10.1760   d. 6.3.1842

Professor, historiker; Göttingen.


Utländsk ledamot
- Invald 23.1.1821 (nr 19)


Bibliografiska uppgifter

Vissa papper i Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen.

NDB.