Ledamoter
Suchtelen966

Jan Peter van Suchtelen

(Петр Корнильевич Сухтелен, Pjotr Kornilevitj Suchtelen)


f. 2.8.1751   d. 6.1.1836

Finländsk greve 1822, general i ryska ingenjörstrupperna, senare rysk envoyé i Stockholm; bibliofil och handskriftssamlare.


Utländsk ledamot
- Invald 6.2.1816 (nr 17)


Bibliografiska uppgifter

Papper, däribland en autografsamling med ungefär en fjärdedel svenska autografer, i Ryska nationalbiblioteket i S:t Petersburg.
Hans dissertationssamling finns i Nationalbiblioteket, Helsingfors.
A. Zeltuchin, Svenska handskrifter i S:t Petersburg (Arkiv hemma och ute. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 1995, 1995, s. 173–189);
O. Holmberg, Den ryske generalens papper (DN 6/2 1960);
Narrative of the conquest of Finland by the russians in the years 1808–9: From an unpublished work by a Russian officer of rank, edited by gen. Monteith, London 1854. Svensk utgåva tillskriven Paul v Suchtelen.

Suomen kansallisbiografia. Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 17:2 (1874).

Carpelan, Ättartavlor. O. Durchman, Varför blev J. P. v. S. finsk friherre och greve? (Genos 5, 1934, s. 98–102);
Hildebrand, C. J. Thomsen, I, s. 426 ff.;
T. Talvo, J. v. S:s medalj (Myntkontakt 1981, s. 58 f.). 
К. А. Залесский, Наполеоновские войны 1799–1815. Биографический энциклопедический словарь, Moskva 2003.

Alexander Ivanovitj Sapozhnikov [А. И. Сапожников], ”Ян-Петер ван Сухтелен (1751–1836)”, på Ryska nationalbibliotekets webbplats: http://www.nlr.ru:8101/persons/suhtelen.htm (1 jan. 2004).

En rad uppsatser på olika språk finns i
Сухтеленовские чтения. Материалы международной научной конференции, посвященной 250-летию со дня рождения графа П. К. Сухтелена. [Suchtelen Readings. Proceedings of an international conference, dedicated to Count J. P. van Suchtelen’s 250th Anniversary], Sankt-Peterburg 2002.