Ledamoter
M%c3%bcnter965

Friederich Christian Carl Hinrich Münter


f. 14.10.1761   d. 9.4.1830

Professor i teologi i Köpenhamn, senare biskop över Själland; kyrkohistoriker, fornforskare, fornsaks- och myntsamlare; framträdande frimurare.


Utländsk ledamot
- Invald 16.2.1813 (nr 16)


Bibliografiska uppgifter

Papper, bl.a. dagböcker, i KB, Köpenhamn, där finns även kopior av hans brev till Josef v. Hammer-Purgstall [UK 12].

DBL3.

N. G. Bartholdy, F. M. – videnskabsmand og frimurer (dens. & M. Ottosson, red.: Acta Masonica Scandinavica. Årbog for Forskningslogen Friederich Münter, Årsbok för Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, bind 1, 1998).