Ledamoter

Jean Pierre Guillaume Catteau-Calleville


f. 1759   d. 12.5.1819

Pastor vid reformerta församl. i Stockholm, historisk skriftställare; Paris, Stockholm.


Utländsk ledamot
- Invald 5.2.1811 (nr 14)


Bibliografiska uppgifter

SBL, DBF.