Ledamoter

Johann Georg Peter Möller


f. 19.9.1729   d. 9.5.1807

Professor i historia och vältalighet i Greifswald, tit. kammarråd, utgav tysk-svensk ordbok och skrev andra arbeten. i svenska ämnen


Utländsk ledamot
- Invald 28.5.1793 (nr 9)


Bibliografiska uppgifter

ADB. NF. G. Grewolls, Wer war wer in Mecklenburg-Vorpommern (1995).