Ledamoter
Grovane959

Juliane Franziska, de Giovane

(hertiginna av Giovane, f. friherrinna von Mudersbach)


f. 21.12.1766   d. aug. 1805

Författarinna, hovdam hos drottningen av Neapel, sedan överhovmästarinna hos ärkehertiginnan Marie Louise i Wien. Utnämnd till ledamot av hertigen-regenten Karl, vilket akademien underrättades om.


Utländsk ledamot
- Invald 9.4.1793 (nr 6)


Bibliografiska uppgifter

ADB. Reinhard Müller i DLL 3. Aufl., bd 6 (1978), sp. 344. DBE 4 (1996), s. 13.