Ledamoter
Suhm957

Peter Frederik Suhm


f. 18.10.1728   d. 7.9.1798

Kammarherre, historiker; Köpenhamn. Sålde en stor boksamling till danska KB, av vilka ca 40 000 dubletter genom en kunglig gåva utgjorde grunden till UB i Oslo.


Utländsk ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 4)


Bibliografiska uppgifter

Papper finns i danska KB och RA.
Publicerade brev, se referenser i DBL.

DBL3.

J. Moller, P. F. S:s ”Euphron”. En nøgleroman med dens nøgler ([Dansk] Historisk Tidsskrift 1973 6, 3/4: 495–516).