Ledamoter
Nivernais955

Louis-Jules Barbon Mancini Mazarini de Nivernais

(Duc de Nivernais)


f. 16.12.1716   d. 25.2.1798

Ambassadör, politiker, författare; Paris.


Utländsk ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 2)


Bibliografiska uppgifter

Lucien Perey [pseud. för L. Herpin], Un petit-neveu de Mazarin, Louis Machini-Mazarini, duc de Nivernais (1890);
—, La fin du XVIIIe siècle. Le duc de Nivernais 1763–1798 (1891).