Ledamoter
Hyenstrand110

Gustav Åke Hyenstrand


f. 13.7.1939   d. 28.11.2007

Professor i arkeologi vid Stockholms universitet


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.10.1995 (nr 438)


Bibliografiska uppgifter

E. Hyenstrand & J. P. Lamm, Bibliografi i vänboken 1989 nedan.

B. Arrhenius, [nekr.] i KVHAAÅ 2008, s. 43–47.

Nekr. av D. Damell, G. Trotzig & N. Ringstadt i DN 19/12 2007.

Festskrift:
Mänsklighet genom millenier: Vänbok till Å. H. (red. M. Burström m. fl., 1989).