Ledamoter
%c3%85man191

Anders Ivar Ludvig Åman


f. 19.6.1935   d. 14.7.2008

Professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.3.1991 (nr 426)


Vice preses 1999–2003, historisk-antikvariska klassens ordförande 1999–2003

Bibliografiska uppgifter

K. Caldwell, nekr. i VSUÅ 2008, s. 17 f.;
A. Ellenius, [nekr.] i KVHAAÅ 2009, s. 43–49;
K. Eriksson, A. Å 1935–2008: Minnesord (Thule 2009, 22, s. 356 ff.).

Nekr. i SvD av G. Lindahl 10/8, av S-Å. Nilsson 21/8 och i DN av J. von Bonsdorff & A. Ellenius 15/8 2008.