Ledamoter
Hallencreutz  c f014

Carl Fredrik Hallencreutz


f. 6.5.1934   d. 18.3.2001

Professor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.6.1990 (nr 417)


Bibliografiska uppgifter

Å. Andrén, [nekr.] i KVHAAÅ 2002, s. 26–32;
A. Lande, [nekr.] i Kyrkohistorisk årsskrift 2001, 101, s. 9–15.

Nekr. av J. Jonson, T. Furberg & A-I. Berglund i SvD 27/3 och av S-E. Brodd & A. Tergel i SvD 2/4 2001.