Ledamoter

Cajus Fabricius


f. 28.9.1925   d. 12.2.1990

Professor i grekiska vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 12.1.1988 (nr 402)


Bibliografiska uppgifter

LUM 1967–68 (1968).

Å. J:son Fridh, C. F. 1925–1990: Minnesteckning (KVVS: Minnestal hållna på högtidsdagen (1992);
J. Palm, [nekr.] i KVHAAÅ 1991, s. 26–29;
S. Y. Rudberg, [nekr.] i VSLÅ 1990, s. 170–173.

Nekr. av L. Rydbeck i SvD 26/2 1990.

Festskrift
Fick efter bortgången sig tillägnad en minnesskrift, Greek and Latin studies in memory of Cajus Fabricius, ed. S-T. Teodorsson (1990).