Ledamoter
Furuland  l.133

Lars Gunnar Anton Furuland


f. 22.2.1928   d. 1.12.2009

Professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.12.1986 (nr 396)


Bibliografiska uppgifter

L. F., Mina dagsverken: Minnen från folkhögskolor, folkbildning, universitet och möten med arbetarförfattare, med författarens bibliografi 2003–2008 (2009);
—, Bibliografi 1947–2002 (2003).

J-E. Malmquist, L. F. (Ikoner, 1999, 2:2, s. 6–13).

Nekr. i SvD 9/12 och i DN 18/12 av L. Burman, B. Landgren & J. Svedjedal och i SvD 13/12 2009 av B. Andersson & M. Borg. Porträttmatr. 2.