Ledamoter
Weibull  j049

Hans Jörgen Weibull


f. 25.4.1924   d. 8.9.1998

Professor i historia vid Göteborgs universitet, tidigare professor vid Århus universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.6.1983 (nr 381)


Bibliografiska uppgifter

B. Daggfeldt [nekr.] i Tidskrift i sjöväsendet, 1998 (161), s. 250–251;
C-A. Gemzell, [nekr.] i [Dansk] Historisk Tidsskrift 99 (1999) s. 499–503;
B. Odén, [nekr.] i Ale 1999:1, s. 1;
—, [nekr.] i KVHAAÅ 1999, s. 44–49;
—, [nekr.] i VSLÅ 1997/98, s. 193–196;
C. Winberg, i Minnestal hållna på högtidsdagen. KVVS, 1999/2000, s. 25–29.

Nekr. i SvD 22/9 av Å. Holmberg, M. Mörner & T. Svensson, i DN 23/9 av G. T. Westin, av J. Rosvall, J. Steen & P. Strandman i DN 25/9 och i SvD 28/9 1998.

Festskrift:
Liberala perspektiv: vision och verklighet i historia och politik: till J. W. sommaren 1990 (1990).