Ledamoter

Per Wilhelm Lundström


f. 3.10.1922   d. 21.3.1992

Museidirektör vid Statens sjöhistoriska museum, fil. hedersdr.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.11.1982 (nr 378)


Bibliografiska uppgifter

C. O. Cederlund, [nekr.] i Marinarkeologisk tidskrift 1992 (15):3, s. 15;
U. E. Hagberg, [nekr.] i KVHAAÅ 1993, s. 27–30.

Nekr. i DN 4/4 1992 av L-Å Kvarning.

Festskrift:
Festskrift vid 65-årsdagen: Skepp och smide: artiklar tillägnade P. L., red. A. Björklund (Rapport / Statens sjöhistoriska museum, 22, 1987).