Ledamoter
J%c3%a4rv  h.189

Harry Johannes Järv


f. 27.3.1921   d. 21.12.2009

Biblioteksråd vid Kungl. biblioteket, fil. hedersdr.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 3.11.1981 (nr 372)


Bibliografiska uppgifter

G. Malmqvist, [nekr.] i KVHAA 2010, s. 51-58.
Y. Olrog Hedvall, H. J.: tryckta skrifter 1939–1980. Bibliografi utgiven till 60-årsdagen 27 mars 1981 (1981);
—, Komplettering av H. J. tryckta skrifter 1939–1980 (Humanismen som salt & styrka, 1987).