Ledamoter
Meijer  h a b092

Hans August Bernhard Meijer


f. 9.3.1922   d. 25.3.1987

Professor i statskunskap vid Stockholms och senare Linköpings universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.6.1981 (nr 370)


Bibliografiska uppgifter

StHM 1951–1960 (1987).

P-E. Back, [nekr.] i KVHAAÅ 1988, s. 26–28;
O. Ruin, [nekr.] i StvT 91 (1988), s. 1–4.

Nekr. av S. Erlander i DN 29/3 1987.